การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้้ำ หมู่บ้านเอื้ออาทร 7/1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้้ำ หมู่บ้านเอื้ออาทร 7/1


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้้ำ หมู่บ้านเอื้ออาทร 7/1

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี นำโดยนางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายสหพล รัตนขจิตวงศ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ บริเวณหมู่เอื้ออาทร 7/1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจสอบระบบมาตรวัดน้ำ บริการล้างมิเตอร์ เช็คหน่วยน้ำ และการจดมิเตอร์

เลื่อนขึ้นข้างบน