เผยโฉม! นักบริการมือทองสมองเพชร ประจำปี 2562 (ปีที่ 14) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เผยโฉม! นักบริการมือทองสมองเพชร ประจำปี 2562 (ปีที่ 14) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2


เผยโฉม! นักบริการมือทองสมองเพชร ประจำปี 2562 (ปีที่ 14) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมพิจารณาคัดเลือกพนักงานในสังกัด เป็นนักบริการมือทองสมองเพชรประจำ กปภ.ข.2 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 โดยมี พนักงานผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขานครนายก กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) กปภ.สาขามวกเหล็ก กปภ.สาขาบ้านหมอ กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขารังสิต กปภ.สาขาสิงห์บุรี และกปภ.สาขาหนองแค
ทั้งนี้ นักบริการมือทองสมองเพชร ระดับเขตของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 คือ นายรณกฤต ปวรศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ)  ซึ่งจะเข้าสู่รอบของการพิจารณาเป็นนักบริการมืองทองสมองเพขรระดับประเทศต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน