การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ บริเวณ อาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบ กปภ.สาขาสิงห์บุรี เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารและโดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน