กปภ..สาขาพนัสนิคมให้การต้อนรับ ท่านผอ.กปภ.ข 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ..สาขาพนัสนิคมให้การต้อนรับ ท่านผอ.กปภ.ข 1


กปภ..สาขาพนัสนิคมให้การต้อนรับ ท่านผอ.กปภ.ข 1

 
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562.  กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดยนายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ให้การต้อนรับนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมชม พูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆ ให้คำปรึกษาพร้อมนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน. เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของ กปภ. และการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน