กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม OJT (ON THE JOB TRAINING) การชำระค่าน้ำประปาผ่าน Line OA #PWAThailand (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม OJT (ON THE JOB TRAINING) การชำระค่าน้ำประปาผ่าน Line OA #PWAThailand


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม OJT (ON THE JOB TRAINING) การชำระค่าน้ำประปาผ่าน Line OA #PWAThailand

กปภ.สาขาชลบุรี () จัดกิจกรรม OJT (ON THE JOB TRAINING) การชำระค่าน้ำประปาผ่าน Line OA #PWAThailand

---------------------------------------------------------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น 1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม OJT (ON THE JOB TRAINING) การชำระค่าน้ำประปาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น Line Official Account การประปาส่วนภูมิภาค ที่สามารถชำระค่าน้ำประปา/ตรวจสอบค่าน้ำประปา, ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ, แจ้งท่อแตก-รั่ว และติดตามประกาศการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อให้พนักงานทุกท่านสามารถแนะนำ ให้บริการแด่ผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ได้อย่างทั่วถึง และจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () จังหวัดชลบุรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน