กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562


กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562

****************************************
นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 504 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน