การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุน "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุน "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุน "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"

วันนี้(29 พฤศจิกายน 2562) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อใช้ใน "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน