กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home care) ณ ชุมชนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home care) ณ ชุมชนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี


กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home care) ณ ชุมชนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home care) บริเวณ ณ ชุมชนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทั้งนี้การออกนโดยประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ การชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางต่างๆ การเข้าร่วมติดตามเพจ Facebook Line @ ประปาจันท์ รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ Line Official กปภ. ให้คำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลท่อประปาภายในและภายนอกบ้านของผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีขององค์กร และสร้างความใกล้ชิดกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ออกให้บริการในครั้งนี้ด้วย.
 

เลื่อนขึ้นข้างบน