การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เจริญวงษ์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ ในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานของ กปภ

เลื่อนขึ้นข้างบน