กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม ตัวแทนอ่านมาตร ครั้งที่ 1 / 2563 เพื่อติดตามการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และการประชาสัมพันธ์ PWA Line Official กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม ตัวแทนอ่านมาตร ครั้งที่ 1 / 2563 เพื่อติดตามการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และการประชาสัมพันธ์ PWA Line Official กปภ.


กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม ตัวแทนอ่านมาตร ครั้งที่ 1 / 2563 เพื่อติดตามการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และการประชาสัมพันธ์ PWA Line Official กปภ.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมตัวแทนอ่านมาตร ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นางบังเอิญ วรรณพงษ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 , นายนพวงศ์ สุขพัฒน์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 , พนักงาน และ ตัวแทนอ่านมาตร ร่วมในการประชุมฯ
ทั้งนี้ กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้น้ำ ผ่านทางตัวแทนอ่านมาตร พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน รวมไปถึง การประชาสัมพันธ์ PWA Line Official กปภ. พร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการใช้งาน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำ ในลำดับต่อไป.

เลื่อนขึ้นข้างบน