กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมงาน “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพ.ศ.2562” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมงาน “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพ.ศ.2562”


กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมงาน “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพ.ศ.2562”

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมงาน "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพ.ศ.2562" พร้อมนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.มาร่วมแจกแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 3,000 ขวด ณ.คลองภักดีรำไพ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน