กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562


กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10ณ ลานด้านหน้าสำนักงาน กปภ.เขต 10

เลื่อนขึ้นข้างบน