กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการจัดพิธีเปิดงาน “ วันดินโลก ประจำปี 2562 ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการจัดพิธีเปิดงาน “ วันดินโลก ประจำปี 2562 ”


กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการจัดพิธีเปิดงาน “ วันดินโลก ประจำปี 2562 ”

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นางจิรวัลย์ เทียมมีเชาว์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ในการจัดพิธีเปิดงาน " วันดินโลก ประจำปี 2562 " เพื่อแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องดินโลกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ.สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน