กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าพบปะผู้ใช้น้ำ เพื่อชี้แจง ประสานงานโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าพบปะผู้ใช้น้ำ เพื่อชี้แจง ประสานงานโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)


กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าพบปะผู้ใช้น้ำ เพื่อชี้แจง ประสานงานโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)

ในวันที่ 29พฤศจิกายน  2562 กปภ.สาขาอ้อมน้อย นำโดย นายพิชัย  พันธ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย  พร้อมด้วยนางสาวยุวนิด ลวสินอาภรณ์ หัวหน้างานอำนวยการ  และนายประจักร์  ปานเนียม หนง.7รก.หนง.8 งานผลิต  เข้าพบปะผู้ใช้น้ำ เพื่อชี้แจง ประสานงานโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ปี 2562 ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

เลื่อนขึ้นข้างบน