กปภ.สาขาศรีประจันต์ จัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีประจันต์ จัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 2/2563


กปภ.สาขาศรีประจันต์ จัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน2562นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมทั้งประชุม WSPครั้งที่ 2/2563ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 ในการนี้นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น มอบนโยบายในการทำงานด้านต่างๆ เป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ติดตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP และติดตามการจัดทำข้อมูลประปาดีเด่น ประจำปี 2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน