กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ(กบอ.) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ(กบอ.) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ(กบอ.) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี  นำโดย นายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผช.ผจก.พร้อม พนักงานในสังกัด

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ(กบอ.) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน