การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 5 ดำเนินกิจกรรม “การให้บริการเหนือความคาดหวัง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 5 ดำเนินกิจกรรม “การให้บริการเหนือความคาดหวัง”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 5  ดำเนินกิจกรรม “การให้บริการเหนือความคาดหวัง”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนายแชน ดอกกระถิน นายช่างเครื่องกล 5  ดำเนินกิจกรรม "การให้บริการเหนือความคาดหวัง" โดยอำนวยความสะดวก เก็บเงินค่าน้ำประปาถึงที่บ้านนายหลุย ศรีสมรส บ้านเลขที่92/2 หมู่4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เลขที่ผู้ใช้น้ำ11940051868 ซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียง  อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสร้างความประทับใจในบริการแก่ลูกค้าให้เป็นเลิศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่พึ่งพอใจและประทับใจเป็นอย่างมากโดยได้รับคำชมจากนายหลุย ศรีสมรส

เลื่อนขึ้นข้างบน