กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตทั้ง3สถานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตทั้ง3สถานี


กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตทั้ง3สถานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยหัวนายวินัย  ไผ่ทอง หัวหน้างานงานผลิต และพนักงานในสังกัด ออกดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบการผลิตน้ำประปา  เพื่อบำรุงรักษาดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต-จ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อพลอย-สถานีผลิตน้ำหนองรี-สถานีผลิตน้ำหนองฝ้าย จ.กาญจนบุรี เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการตามแผนการปฎิบัติประจำปี2563

เลื่อนขึ้นข้างบน