กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นำโดยผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล พร้อมด้วยหัวหน้างานและ พนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ตามโครงการ CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

เพื่อใช้ในกิจกรรมของอำเภอปราณบุรี ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาและพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ณ บริเวณสะพานต้นแม่น้ำปราณ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีตัวแทนจากอำเภอปราณบุรี รับน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว 

เลื่อนขึ้นข้างบน