กปภ.สาขาบางมูลนาก สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ร่วมกิจกรรมของจังหวัดพิจิตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางมูลนาก สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ร่วมกิจกรรมของจังหวัดพิจิตร

03 ธันวาคม 2562


กปภ.สาขาบางมูลนาก สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ร่วมกิจกรรมของจังหวัดพิจิตร

โดยนางสาวสุดารัตน์  พุกทอง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงาน ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของ กปภ.สาขาบางมูลนาก สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 60 ขวด เข้าร้วมกิจกรรม "โครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2562 ณ อำเภอบางมูลนาก วัดปากคลองไข่เน่า และโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม โดยมีนายสิริรัฐ   ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าหน่วยงานราขการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน ราชการ ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน