กปภ.สาขาตาก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562


กปภ.สาขาตาก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน