กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 5  ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดยนายวิชาญ  พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้พนักงานได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สำนักงานต่างๆ คัดแยกสิ่งของและเอกสารที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่่องมือให้มีความสะดวกต่อการนำมาใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานและลูกจ้างภายในหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน