กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2562


กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม  2562  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ในการนี้ นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่อง ติดตามผลงานโครงการจัดทำน้ำสะอาด Watar safety และศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และรายงานตัวพนักงานที่บรรจุใหม่ และขอให้ทุกสายงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจตามหลักค่านิยมองค์กรพร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆในการทำงานของแต่ละสายงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน