การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกหน่วยบริการประชาชนใน “โครงการอาสาดูแลประปา เพื่อปวงชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกหน่วยบริการประชาชนใน “โครงการอาสาดูแลประปา เพื่อปวงชน”

14 มกราคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกหน่วยบริการประชาชนใน “โครงการอาสาดูแลประปา  เพื่อปวงชน”

ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ นายมงคล ดีตลอด หัวหน้างานบริการ และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการประชาชนใน "โครงการอาสาดูแลประปา  เพื่อปวงชน" พร้อมให้บริการดูแลระบบประปาภายในบ้าน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ฟรี ไม่คิดค่าแรง อาทิ ซ่อมท่อประปาชำรุดภายในบ้าน ซ่อมก๊อกน้ำชำรุด ซ่อมวาล์วน้ำชำรุดภายในบ้าน ซ่อมท่อ PVC ½  ภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซ่อมท่อ PVC  ½  รั่วหลังมาตรวัดน้ำ ณ กองบิน 5  เป็นต้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน