ประชุม ประสานงาน สร้างเครือข่าย สร้างความมั่นใจ และการบูรณาการอย่างยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประชุม ประสานงาน สร้างเครือข่าย สร้างความมั่นใจ และการบูรณาการอย่างยั่งยืน


ประชุม ประสานงาน สร้างเครือข่าย สร้างความมั่นใจ และการบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรษฎร์ธานี โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2563 ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน