วันที่ 14 มกราคม 2563 กปภ.สาขาพัทลุง จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 และโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 14 มกราคม 2563 กปภ.สาขาพัทลุง จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 และโครงการเติมใจให้กัน


วันที่ 14 มกราคม 2563 กปภ.สาขาพัทลุง จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 และโครงการเติมใจให้กัน

วันที่ 14 มกราคม 2563 กปภ.สาขาพัทลุง นำโดย นายสัญญา ขั้วแก้ว ผจก.กปภ.สาขาพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าแรง และโครงการเติมใจให้กัน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลระบบประปาภายในอาคาร และภายนอกอาคาร แนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการใช้ Mobile Application : Pwa ุ1662 และ PWA Line Official  ณ บริเวณถนนไชยบุรี จรดถนนสายบายพาส และถนนพิเศษกิจ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เลื่อนขึ้นข้างบน