กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่สานโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่สานโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่สานโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

ในวันที่ 14 มกราคม 2563 กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่สานโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) ณ สถานที่ราชการในพื้นที่ นำโดย ผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ,ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ นายณรงค์ชัย จงดี และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่สานโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) ณ โรงเรียน บ้านปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อผลักดันหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้สามารถปรับปรุงแนวทางให้เกิดการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า สามารถลดการใช้น้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมสนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก ผู้อำนวยการ โรงเรียน บ้านปากน้ำปราณ ร่วมกันวางแผนดำเนินโครงการดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน