กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓


กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี  “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓

               เมื่อเสาร์วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐  น. เป็นต้นไป  นายอนุชา  ศิริบวรเดช  ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมงานวันรัฐพิธี   "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"   เนื่องในวันที่  ๑๘  มกราคม   ของทุกปี   เป็นวันกองทัพไทย  จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ตำบลศาลา   อำเภอเกาะคา   จังหวัดลำปาง 

                  นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์      ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน