การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนาย​สุภรณ์​ เฉลียว​บุญ​ ผู้จัดการ​การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขาบ้าน​หมี่​ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Big cleaning day ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านหมี่ และสถานีผลิตน้ำแรงต่ำบ้านกล้วย เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพทำความสะอาดบริเวณ​อาคารสำนักงาน​ สถานีผลิตน้ำหนองม่วง และสถานีผลิต​น้ำแรงต่ำบ้านกล้วย ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัยในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน