กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล ....... (วันนี้)วันที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 -13.00น. นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) มอบหมายให้หัวหน้างานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย 1 เเละพนักงานในสังกัด พร้อม บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการทำ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามโครงการลดน้ำสูญเสีย เเละเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนเเก่น งานลูกค้าสัมพันธ์ :รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน