กปภ.ข.10 ร่วมสืบสานประเพณี 104 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมสืบสานประเพณี 104 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์


กปภ.ข.10 ร่วมสืบสานประเพณี 104 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกบูธบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 3,000 ขวดฟรีแก่ประชาชนชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมชมขบวนแห่กลางวันในงานตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ ประจำปี 2563 ณ ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

    สำหรับประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ เป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนในตำบลปากน้ำโพและชุมชนใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18มกราคม- 29 มกราคม 2563 ภายใต้แนวคิด "104ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา"  ในวันอังคารที่ 28มกราคม 2563 มีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ การเชิดสิงโตและมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงขบวนแห่ของหน่วยงานภาคต่างๆ ที่มาสร้างสีสันให้ตรุษจีนชาวปากน้ำโพปีนี้คักคักตลอดเส้นทางของถนนสวรรค์วิถี 

    ทั้งนี้ การออกบูธบริการน้ำดื่มฟรีแก่พี่น้องชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมชมงานตรุษจีนปากน้ำโพในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 10 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร กปภ. ตามวิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

เลื่อนขึ้นข้างบน