กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563


กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning  Talk) ประจำเดือน มกราคม  2563

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ในการนี้ นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่อง ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง/น้ำเค็มรุกล้ำ และการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบผลิตและระบบน้ำจำหน่าย และขอให้ทุกสายงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจตามหลักค่านิยมองค์กรพร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆในการทำงานของแต่ละสายงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน