การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดยนายสุวิชัย มงคล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วย นางสาวสำเภา เลากลาง หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด จัดโครงการ "กปภ.อาสาดูแลประชาชนเพื่อปวงชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พ.ศ.2563" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 บริเวณพื้นที่ให้บริการ กปภ.สาขาพิมาย ทั้งนี้ กปภ.สาขาพิมายส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมระบบภายในบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าบริการและแนะนำการใช้ Mobile Application

เลื่อนขึ้นข้างบน