กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต() พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2563 บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี .ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 . เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  ภายในงาน กปภ.สาขารังสิต() ได้แนะนำการลงทะเบียนชำระค่าน้ำประปาผ่านมือถือด้วย Application Line official : @pwathailand รับเรื่องตรวจสอบน้ำประปารั่วภายในผ่านโครงการการประปาส่วนภูมิภาคอาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน (ฟรีไม่คิดค่าแรง) พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนทั่วไปด้วย (สามารถสแกน QR code เพื่อรับชน Clip VDO) 

เลื่อนขึ้นข้างบน