กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"


กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศเจตนารมณ์  "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) นางปราณี ภาประเวช  ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ)  จัดประชุมพนักงานในสังกัดระดมความคิดจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานโดยมุ่งสุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ ปฏิบัติตามพฤติกรรม 11 ประการ ตามแนวทางพฤติกรรมวิสัยทัศน์ของ กปภ.คือ มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจในคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน ภายใต้โครงการว่า "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส...ร่วมเติมใจให้กัน"

เลื่อนขึ้นข้างบน