กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางสาว จินดา หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 204 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางสาว จินดา หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 204 ขวด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางสาว จินดา หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 204 ขวด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางสาว จินดา หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 204 ขวด
ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน