กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ติดตามผลการดำเนินงาน พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา นำมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น โดยได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ การประชาสัมพันธ์ช่องการการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอพลิเคชั่น Line@pwathailand และแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน PWA 1662 ทั้งยังเน้นการให้บริการอย่างประทับใจด้วย โครงการ กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ที่จะสิ้นสุดโครงการเดือนกุมภาพันธ์ และกิจกรรม CSR บริจาคถุงผ้าส่งต่อให้ โรงพยาบาลชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน