กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2


กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) โดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดซึ่งรับผิดชอบดำเนินการจัดครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ณ ตำบลบางปิด ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน