กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง รวมพลัง หนองคันทรงสร้างสุข” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง รวมพลัง หนองคันทรงสร้างสุข” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง จ.ตราด


กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง รวมพลัง หนองคันทรงสร้างสุข” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง จ.ตราด

 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) โดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง เพื่อใช้ในกิจกรรม "เดิน วิ่ง รวมพลัง หนองคันทรงสร้างสุข" เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน