กปภ.เขต 10 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน


กปภ.เขต 10  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน

   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้ นางพรพิมล  ชื่นศรีวิโรจน์  หัวหน้างาน ๘ งานลูกค้าสัมพันธ์  และพนักงานในสังกัดร่วมพิธีเปิดโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ  จ.นครสวรรค์

   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกองทัพบกและ 5 หน่วยงานหลักได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง

เลื่อนขึ้นข้างบน