กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงงานการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงงานการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดตราด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงงานการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดตราด

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงงานการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดตราด
***********************************************************

นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวจินดา หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงงานการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดตราด ระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดเกาะกงราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดคลองจาก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน