การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง เตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดต่อจาก"ไวรัสโคโรนา"และ PM 2.5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง เตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดต่อจาก"ไวรัสโคโรนา"และ PM 2.5


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง เตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดต่อจาก"ไวรัสโคโรนา"และ PM 2.5

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของประชาชน ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อที่สำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อจาก"ไวรัสโคโรนา"และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เลื่อนขึ้นข้างบน