กปภ.ขลุง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ขลุง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.


กปภ.ขลุง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาขลุง โดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้แก่ที่ว่าการอำเภอขลุงเพื่อใช้แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "จิตอาสาพัฒนาเมืองจันท์ :พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง" ณ บริเวณสะพานคลองยายย้า หมู่ที่ 9 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน