กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม“โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม“โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563”


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม“โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563”

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.40 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563"ณ บริเวณสามแยกปากทางคริสต์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยประชาสัมพันธ์ PWA Line Official "อยู่ที่ไหนก็จ่ายค่าน้ำประปาได้ ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต"เชิญชวนผู้ใช้น้ำโหลดและแนะนำวิธีการใช้งานเพื่อสร้างความสะดวกและความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น บริการข้อมูลค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่น Line มือถือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว พร้อมเช็คพื้นที่หยุดจ่ายน้ำแจ้งท่อแตกรั่วและขอติดตั้งประปาสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วยและได้แจกคู่มือการใช้บริการ แผ่นพับ คู่มือขอติดตั้งน้ำประปาให้คำปรึกษา บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านเรือนและสำนักงาน โดยไม่คิดค่าแรง

เลื่อนขึ้นข้างบน