กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ยังได้สอบถามปัญหา อุปสรรค ของแต่ละงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน