กปภ.ข.9 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.ข.9 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในพิธี

น.ส.ชมนาถ พรสมผล ได้เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานสังคมสงเคราะห์มุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล "PWA9 Minithon ล้นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนทั่วไป หันมาสนใจการออกกำลังกาย พร้อมกับนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบเป็นเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 10 โรงเรียน และทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

น.ส.ชมนาถ พรสมผล ได้กล่าวอีกว่า การประปาส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่ผลิตน้ำประปาที่สะอาดให้กับประชาชน และยังมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งกิจกรรม "PWA9 Minithon ล้นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้ กปภ.ข.9 สามารถนำไปต่อยอดในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน