การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร เนื่องในกิจกรรม “การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 41” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร เนื่องในกิจกรรม “การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 41”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร เนื่องในกิจกรรม “การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 41”

    วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรต่าง ๆ เนื่องในกิจกรรม "การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 41"ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน