กปภ.ข.4 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 41 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 41 ปี


กปภ.ข.4 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 41 ปี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการสาขาในสังกัด กปภ.ข.4 และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 41 ปี ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระแม่ธรณีพิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลและพระภูมิเจ้าที่ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดจนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในสังกัด และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของการประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน