กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาปากพนัง  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ภายใต้การบริหารงานโดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผจก.กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานของแต่ละสายงาน ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานในสังกัดอีกทางหนึ่งด้วย


 

เลื่อนขึ้นข้างบน