การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล

ในวันพุธที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐น. นางกัญญา  กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางกัญญา  กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล บรรยายสรุปโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในงานนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อใช้ในการต้อนรับองคมนตรี ตลอดทั้ง ๒ วันด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน